IntellHome OÜ käsittelee kaikki asiakastiedot täysin luottamuksellisesti.

IntellHome OÜ sitoutuu olemaan luovuttamatta asiakastietoja kolmannelle osapuolelle.

IntellHome OÜ on henkilötietojen jalostaja ja välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötietoja maksuprosessorille AS Maksukeskus.

Vastuu ja ylivoimainen este

HalpaMuste.fi (IntellHome OÜ) vastaa suhteessa asiakkaaseen ja asiakas vastaa suhteessa verkkokauppaan HalpaMuste.fi (IntellHome OÜ) näiden ehtojen laiminlyömisen aiheuttamista vahingoista Viron lainsäädännössä säädetyllä tavalla ja laajuudessa.

HalpaMuste.fi (IntellHome OÜ)  ei vastaa asiakkaalle aiheutetuista vahingoista tai tuotteen toimituksen viivästymisestä silloin, kuin vahinko tai toimituksen viivästyminen on johtunut seikasta, johon HalpaMuste.fi (IntellHome OÜ) ei ole voinut vaikuttaa ja jonka vaikutusta ei ole HalpaMuste.fi (IntellHome OÜ)  ei ole voinut ennakoida tai ennustaa (ylivoimainen este).

Kaikkia HalpaMuste.fi verkkokaupassa asioimisen ja ostotapahtumien yhteydessä tietoomme tulleita asiakkaan henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Salattu tiedonvaihtoreitti pankkien kanssa varmistaa oston suorittajan henkilötietojen ja pankkitietojen turvallisuuden. Myöskään verkkokauppa HalpaMuste.fi (IntellHome OÜ)  ei pääse käsittelemään tietoja.

Asioissa, joita ei ole näissä ehdoissa käsitelty, sovelletaan Viron lainsäädäntöä.

Asiakkaan ja HalpaMuste.fi (IntellHome OÜ)  välillä verkkokaupan HalpaMuste.fi  välityksellä tuotteiden tilaamisen ja ostamisen johdosta syntyneet erimielisyydet ratkaistaan neuvotteluissa. Jos sopimukseen ei päästä, on asiakkaalla oikeus ottaa yhteyttä kuluttajavirastoon tai nostaa kanne Harjun käräjäoikeudessa. Erimielisyyksien ratkaisemisessa noudatetaan Viron lakia.

HalpaMuste (IntellHome OÜ) on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi sekä noudattamaan sovellettavia tietosuoja- ja yksityisyydensuojalakeja. Tämän tietosuojakäytännön (“Käytäntö”) tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään, millaisia tietoja keräämme tuotteidemme ja palvelujemme yhteydessä sekä millä tavalla käsittelemme ja käytämme näitä tietoja. Ilmaisu ”henkilötiedot” tarkoittaa tässä Käytännössä tunnistettua tai tunnistettavaa henkilöä (eli luonnollista henkilöä) koskevia tietoja.

”HalpaMuste.fi” tarkoittaa IntellHome OÜ, joihin viitataan myös ilmaisuilla ”me” tai ”meidän”). Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että tämän Käytännön mukaisesti kerättyjä henkilötietojasi

Tätä Käytäntöä sovelletaan IntellHome OÜ tarjoamien tuotteiden ja palvelujen yhteydessä kerättyihin henkilötietoihin sekä sellaisiin henkilötietoihin, jotka kerätään muun kanssamme käymäsi vuorovaikutuksen yhteydessä. Kerätessämme edellä mainittuja tietoja esimerkiksi IntellHome OÜ tuotteiden, verkkosivustojen, sovelluksien taikka muun tyyppisten, tavallisesti sähköisessä muodossa tarjoamien palvelujen yhteydessä sisällytämme linkin tai muun asianmukaisen viittauksen tähän Käytäntöön. Tämä koskee myös henkilötietojen keräämistä IntellHome OÜ muiden palvelujen, kuten asiakas- ja takuupalvelujen, sekä asiakastapahtumien, tarjousten ja myynninedistämiskampanjoiden yhteydessä.

Ilmoitamme sinulle yleensä myös muista tietosuojaan liittyvistä ehdoista yksittäisen IntellHome OÜ tuotteen tai palvelun yhteydessä. Tällaiset tuote- tai palvelukohtaiset ehdot syrjäyttävät tämän Käytännön mahdollisten ristiriitaisten kohtien osalta. Tuotteissamme tai palveluissamme voi olla myös linkkejä muiden yritysten verkkosivustoihin ja muihin kolmannen osapuolen palveluihin, joilla on omat tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että luet huolellisesti tällaisten palveluiden tietosuojakäytännöt. IntellHome OÜ ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai niiden sisällöstä.

Kun sovellettava laki edellyttää suostumustasi tässä Käytännössä kuvattuun henkilötietojen käsittelyyn, vaadittava suostumus hankitaan asianmukaista menetelmää käyttäen esimerkiksi rastittamalla suostumustasi osoittava ruutu, tekemällä valinta palvelun tai verkkosivuston teknisissä asetuksissa taikka muulla suostumuksesi selkeästi ilmaisevalla ilmoituksella tai toiminnalla käyttämästäsi tuotteesta, verkkosivustosta, palvelusta tai sovelluksesta riippuen.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME?

Keräämme henkilötietojasi tavallisesti ostaessasi tuotteitamme tai palveluitamme taikka rekisteröityessäsi niihin, osallistuessasi tarjoukseen tai myynninedistämiskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme. Alla on esimerkkejä sinusta keräämiemme tietojen luokista.

Tekniset tiedot. Useimmiten voit vierailla verkkosivustoillamme sekä käyttää tuotteitamme ja palvelujamme ilman tunnistautumista. Tiettyjä teknisiä tietoja kerätään kuitenkin tavanomaisena osana palveluidemme käyttöä. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, vierailuajankohdat, verkkosivusto, josta linkityit, sivut, joilla vierailet, käyttämäsi linkit, tarkastelemasi mainospalkit ja muu katsomasi sisältö, laitteitasi koskevat tiedot sekä muut sellaiset tekniset tiedot, joita selaimesi antaa meille tai joita muutoin kerätään tiettyjen tuotteiden ja palvelujen yhteydessä. Käyttäessäsi palvelujamme tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme tietoliikenneverkkojen kautta tietoliikenneoperaattori saattaa, tavanomaisena osana tällaista yhteydenottoa välittää meille tiettyjä tietoja, kuten liittymänumerosi.  Tutustuthan myös alla olevaan kohtaan ”Evästeiden ja verkkojäljitteiden käyttö”.

Meille antamasi tiedot. Rekisteröityessäsi palvelujemme käyttäjäksi, tehdessäsi ostoksen, osallistuessasi tarjouskampanjaan tai ollessasi muutoin vuorovaikutuksessa kanssamme saatamme pyytää sinulta tiettyjä tietoja, kuten nimesi, sähköpostiosoitteesi, katuosoitteesi, käyttäjänimesi ja salasanasi sekä muita sellaisia pääsytietoja, joita käytetään käyttäjien tunnistamiseen sekä heidän toimiensa vahvistamiseen ja joita tarvitsemme, jotta voimme tarjota sinulle pyytämiäsi tuotteita ja palveluita ja jotta voimme olla yhteydessä kanssasi, sekä lataamiasi tietoja, kuten sijaintia, reittitietoja ja kuvia. Saatamme kerätä koulutustietoja ja väestötietoja, kuten iän, sukupuolen, postinumeron ja kielitiedot.

Saatamme kerätä myös muita antamiasi tietoja, kuten suostumuksiasi, kiinnostuksiasi ja palautettasi koskevia tietoja, laitteitasi koskevia tietoja sekä muita meille antamiasi tietoja. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että antaessasi meille henkilötietojasi tietyt ei-tunnistettavat tiedot saattavat muuttua tiedoiksi, joiden perusteella henkilön voi tunnistaa. Osa palveluistamme saattaa antaa sinun ilmoittaa myös muita henkilöitä koskevia tietoja esimerkiksi tilatessasi tuotteen, jonka haluat meidän lähettävän suoraan toiselle vastaanottajalle.

Meidän kanssamme toteuttamasi liiketapahtumat. Keräämme tai pyydämme tietoja, jotka liittyvät tuotteidemme ja palvelujemme ostoon ja muuhun kanssamme käymääsi vuorovaikutukseen. Tällaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tekemiesi tiedustelujen tai pyyntöjen yksityiskohtia, tarjottuja tuotteita ja palveluja (mukaan lukien toimitustiedot) koskevia tietoja, ostoja koskevia tietoja (mukaan lukien suoritetut maksut, luottokorttitiedot, laskutusosoite, luottotietotarkistukset ja muut vastaavat taloudelliset tiedot), sinun ja Intellhome OÜ välisten sopimusten yksityiskohtia, tietoja yhteydenotoista ja yhteydenpidosta, tietoja ja yksityiskohtia koskien meille toimittamaasi sisältöä sekä muita tällaisia liiketapahtumia koskevia tietoja. Sovellettavan lain mukaisesti saatamme tallentaa keskustelusi asiakaspalvelumme tai muiden vastaavien yhteystahojen kanssa.

Sijaintitiedot. Osa palveluistamme saattaa edellyttää sijaintitietojesi käyttöä. Sijaintitietojesi käyttö edellyttää kuitenkin kunkin tällaisen palvelun osalta etukäteen antamaasi suostumusta.

Kolmansilta osapuolilta saadut tiedot. Sinulta saamiemme henkilötietojen lisäksi saatamme saada sovellettavien lakien mukaisesti tiettyjä henkilötietoja postituslistoja vuokraavilta yhtiöiltä sekä muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä. Näihin voi sisältyä henkilötietoja, kuten luottotietojen ja osoitetietojen päivityksiä.

MIHIN TARKOITUKSIIN TIETOJA KÄSITELLÄÄN?

IntellHome OÜ käsittelee henkilötietojasi tässä Käytännössä ja/tai mahdollisissa muissa palvelukohtaisissa tietosuojaa koskevissa ehdoissa esitetyissä tarkoituksissa. Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että yksi tai useampi tarkoitus voi tulla kyseeseen samanaikaisesti.

Tuotteiden ja palvelujen tarjoaminen. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi pyytämäsi tuotteen tai palvelun tarjoamiseen, muiden pyyntöjesi, kuten asiakaspalvelujen, täyttämiseen, tilauksesi käsittelemiseen sekä sinun ja Intellhome OÜ välisen sopimuksen yleiseen täyttämiseen ja toimeenpanemiseen. Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja palvelujemme toiminnallisuuden ja tietoturvan varmistamiseen, käyttäjien tunnistamiseen sekä petosten ja muiden väärinkäytösten havaitsemiseen ja estämiseen.

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi tuotteidemme ja/tai palvelujemme kehittämiseen. Käytämme kuitenkin tuotteidemme ja palvelujemme kehittämisessä useimmiten koostettuja ja tilastollisia tietoja, emmekä tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa. Edellä mainitun lisäksi saatamme käsitellä ja käyttää tietojasi tarjontamme yksilöimiseksi sekä sinulle personoidun palvelun tarjoamiseksi. Tarkoituksenamme on esimerkiksi antaa suosituksia sekä esittää personoitua sisältöä ja mainontaa. Saatamme yhdistää tietyn IntellHome OÜ tuotteen ja/tai palvelun käytön yhteydessä sinusta kerättyjä henkilötietoja muihin sinua koskeviin tietoihin, ellei näitä tietoja ole kerätty jotakin muuta tarkoitusta varten.

Yhteydenpito kanssasi sekä markkinointi. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi ollaksemme yhteydessä sinuun esimerkiksi antaessamme tietoja käyttämiisi tuotteisiin ja/tai palveluihin liittyen sekä ottaessamme sinuun yhteyttä asiakastyytyväisyyskyselyitä varten. Saatamme lisäksi käsitellä ja käyttää tietojasi markkinointitarkoituksessa. Tämä voi pitää sisällään henkilötietojesi käyttöä yksilöityihin markkinointi- tai tutkimustarkoituksiin sovellettavien lakien mukaisesti. Tässä yhteydessä saatamme käyttää tietojasi esimerkiksi toteuttaaksemme markkinatutkimuksia sekä tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme, palveluistamme ja tarjouksistamme omien tai kolmansien osapuolten tarjoaminen sähköisten tai muiden palveluiden välityksellä.

Osaa tuotteistamme ja palveluistamme voidaan lisäksi käyttää muiden yhtiöiden tarjoamien tuotteiden ja palvelujen myynninedistämiseen. IntellHome OÜ ei kuitenkaan luovuta henkilötietojasi mainittujen yhtiöiden markkinointitoimintaan ilman etukäteen antamaasi suostumusta.

Profilointi tai yksilöinti. Saatamme käsitellä ja käyttää henkilötietojasi profiloinnissa tai yksilöinnissä esimerkiksi kohdennettua suoramarkkinointia sekä tuotteidemme ja palvelujemme kehittämistä varten. Saatamme lisäksi laatia henkilötietoihisi pohjautuvia koostettuja ja tilastollisia tietoaineistoja. Profilointiin tai yksilöintiin sisältyy henkilötietojesi automatisoitua käsittelyä yksilöllisten kiinnostuksen tai mielenkiinnon kohteidesi arvioimista, analysoimista tai ennustamista varten. Tällä tavoin voimme esimerkiksi lähettää sinulle markkinointiviestejä sinulle parhaiten sopivista tuotteista ja palveluista.

TIETOJEN LAATU JA SÄILYTTÄMINEN

Ryhdymme kohtuullisina pidettäviin toimenpiteisiin pitääksemme käsittelemämme henkilötiedot oikeina ja ajantasaisina sekä poistaaksemme tietokannastamme vanhentuneet taikka muutoin virheelliset tai tarpeettomat henkilötiedot.

Tietyt IntellHome OÜ tuotteet ja palvelut saattavat antaa sinun hallita profiiliasi sekä tässä profiilissa olevia tietoja. Suosittelemme, että käyt säännöllisesti tarkistamassa henkilötietosi profiilisi kautta varmistaaksesi niiden oikeuden ja ajantasaisuuden. Sellaisten sähköisten palvelujen osalta, joissa voit itse hallita profiiliasi, oikeiden henkilötietojen antaminen sekä niiden päivittäminen on sinun vastuullasi.

Säilytämme henkilötietojasi ainoastaan niin kauan kuin se on välttämätöntä kyseessä olevan tarkoituksen toteuttamiseksi tai niin kauan kuin sovellettavissa laeissa edellytetään.

TIETOTURVA

IntellHome OÜ on ottanut käyttöön asianmukaiset tekniset ja hallinnolliset suojaustoimenpiteet välttääkseen ja minimoidakseen henkilötietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä riskejä.

Tällaisia suojaustoimenpiteitä ovat soveltuvin osin palomuurien, suojattujen palvelintilojen sekä salauksen käyttö, asianmukaisten pääsyoikeuksien hallintajärjestelmien ja -prosessien käyttöönotto, käsittelijöiden huolellinen valinta, käsittelyyn osallistuvien IntellHome OÜ työntekijöiden riittävä koulutus sekä muut henkilötietojen luvattomalta käytöltä tai luovuttamiselta suojaamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Saatamme myös tehdä varmuuskopioita sekä käyttää muita vastaavia tapoja henkilötietojesi tahattoman vahingoittumisen tai tuhoutumisen estämiseksi. IntellHome OÜ verkkosivuston osan tukiessa verkossa toteutettavia liiketapahtumia käytämme alalla vakiintuneita suojaustoimenpiteitä, kuten ”Secure Sockets Layer” (”SSL”) -menetelmää, verkossa toteutettavien liiketoimien luottamuksellisuuden ja turvallisuuden suojaamiseen.

EVÄSTEIDEN JA VERKKOJÄLJITTEIDEN KÄYTTÖ

Vieraillessasi jollakin IntellHome OÜ verkkosivustolla tietokoneeseesi saatetaan asettaa tietoja evästeenä tunnetun tekstitiedoston muodossa. Evästeen avulla pystymme tunnistamaan tietokoneesi. Evästeiden käytön tarkoituksena on hyödyttää sinua esimerkiksi siten, että sinun ei tarvitse syöttää salasanaasi useasti istunnon aikana eikä siirtää tuotteita uudelleen ostoskoriin, mikäli ostostapahtumasi kestää yhtä vierailua kauemmin. Evästeitä käytetään lisäksi verkkosivuston liikenteen analysoimiseen ja profilointiin.

Mikäli haluat poistaa evästeet käytöstä tai saada ilmoituksen ennen kuin niitä asetetaan koneellesi, voit tehdä tämän selainasetuksissasi.  -sivulla olevia ohjeita.Jos esimerkiksi käytät Internet Exploreria, voit kytkeä evästeet pois päältä ja hallita niitä seuraamalla https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies. Lisätietoja evästeiden hallinnasta on osoitteessa https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Emme kuitenkaan välttämättä pysty tarjoamaan sinulle tiettyjä palveluja etkä välttämättä pysty näkemään tiettyjä sivustojen osia, mikäli olet poistanut evästeet käytöstä.

Tietyt sellaiset liikekumppanimme, joiden sisällössä on linkki verkkosivustollemme tai joiden sisältöön on linkki verkkosivustollamme, saattavat myös käyttää evästeitä tai verkkojäljitteitä. Meillä ei kuitenkaan ole pääsyä näihin evästeisiin, emmekä voi hallita niitä.

Olet ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että evästeitä, muita paikallisen tallentamisen menetelmiä, jäljitteitä ja muita tietoja tallennetaan laitteillesi. Olet lisäksi ymmärtänyt ja annat suostumuksesi siihen, että meillä ja edellä mainituilla muilla tahoilla on pääsy näihin evästeisiin, paikallisen tallentamisen menetelmiin, jäljitteisiin ja tietoihin.

OIKEUTESI

Sinulla on sekä oikeus pyytää tietoja sinusta kerätyistä henkilötiedoista että oikeus saada pääsy näihin tietoihin. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää meitä täydentämään, korjaamaan, anonymisoimaan tai poistamaan mahdollisia puutteellisia, virheellisiä, tarpeettomia tai vanhentuneita henkilötietojasi. Emme kuitenkaan pysty poistamaan sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sitovien oikeudellisten velvoitteiden noudattamiseksi tai jotka on säilytettävä soveltuvan lainsäädännön nojalla. Sinulla on oikeus pyytää ja saada sinusta keräämiämme henkilötietoja yleisessä ja konekielisessä muodossa. Mikäli keräämämme henkilötietosi ovat mielestäsi virheellisiä tai mikäli et halua, että henkilötietojasi poistetaan siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyn on katsottu olevan laitonta taikka mikäli henkilötietosi eivät enää ole tarpeen, voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista. Tämä koskee myös tilanteita, joissa olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä eikä vielä ole määritetty, onko käsittelylle olemassa oikeutettuja perusteita.

Voit myös milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin, myynninedistämismateriaalien lähettämiseen, profilointiin tai markkinatutkimusten suorittamiseen. Kun henkilötietojasi käsitellään antamaasi suostumukseen perustuen, sinulla on lisäksi milloin tahansa oikeus perua tällaiseen käsittelyyn antamasi suostumus.

Halutessasi käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi voit sovellettavien lakien asettamissa rajoissa ottaa yhteyden meihin joko markkinointimateriaalissa ilmoitettujen tai tässä Käytännössä jäljempänä annettujen yhteystietojen avulla. Tämä saattaa kuitenkin tarkoittaa sitä, ettemme voi enää tarjota sinulle kyseisiä palveluja, etenkin jos olet halunnut meidän poistavan henkilötietosi tai lopettavan niiden käsittelyn. Suosittelemme, että hyödynnät käytössäsi olevia profiilin hallintatyökaluja, sillä nämä työkalut antavat sinulle usein suoran pääsyn henkilötietoihisi, ja pystyt niiden avulla tehokkaasti hallitsemaan henkilötietojasi.

Pyydämme ottamaan huomioon, että IntellHome OÜ voi joutua tunnistamaan sinut sekä pyytämään lisätietoja voidakseen täyttää edellä mainitut pyyntösi. Pyydämme lisäksi huomioimaan, että sovellettavissa laeissa voi olla rajoituksia ja muita edellä oleviin oikeuksiisi liittyviä määräyksiä.

VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Mikäli IntellHome OÜ henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei ole mielestäsi sovellettavien tietosuojalakien mukaista tai mikäli IntellHome OÜ ei ole mielestäsi riittävällä tavalla varmistanut oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä valituksen tietosuoja-asioista vastaavalle valvontaviranomaiselle.

HENKILÖTIETOJESI REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYSTIEDOT

Soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti vastuussa olevat rekisterinpitäjät ovat.

Voit ottaa yhteyden edellä mainittuihin rekisterinpitäjiin näiden verkkosivustojen ohjeiden mukaisesti tai seuraavaa osoitetta käyttämällä:

IntellHome OÜ

Paldiski str. 26a

10149 Tallinn, Estonia

TÄMÄN TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖN MUUTTAMINEN

IntellHome OÜ voi milloin tahansa päivittää ja muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä. Mikäli muutoksiin kuuluu uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle, IntellHome OÜ ilmoittaa niistä sinulle etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksesi.